Ecoback

Opracowanie technologii odzysku metali nieżelaznych z frakcji ferromagnetycznej, przewodzącej oraz pylistej, pochodzących z recyklingu obwodów drukowanych PCB

Tytuł projektu: 

Opracowanie technologii odzysku metali nieżelaznych z frakcji ferromagnetycznej, przewodzącej oraz pylistej, pochodzących z recyklingu obwodów drukowanych PCB 

Cele projektu:

Projekt pt.: „Opracowanie technologii odzysku metali nieżelaznych z frakcji ferromagnetycznej, przewodzącej oraz pylistej, pochodzących z recyklingu obwodów drukowanych PCB” polega na opracowaniu innowacji procesowej, którą stanowić będzie wysoce wydajna i selektywna technologia odzysku metali nieżelaznych z obwodów drukowanych powstających w wyniku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

Planowane efekty:

Rezultatem jaki chce osiągnąć firma ECOBACK jest opracowanie technologii, która pozwoli na zwiększenie odzysku surowców poprzez opracowanie odpowiednich metod recyklingu poszczególnych frakcji. Głównymi założeniami jakie muszą spełniać otrzymane w wyniku realizacji frakcje to przede wszystkim: frakcja metali kolorowych musi być wolna od aluminium, frakcja aluminiowa musi być wolna od innych metali, a także frakcja tworzyw sztucznych musi być wolna od metali. W ten sposób otrzymane produkty będą pełnowartościowe, zwiększy się sumaryczny odzysk metali z obwodów drukowanych, a technologia dzięki wykorzystaniu każdej z frakcji wpisywać się będzie w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Wartość projektu:

12 875 170,29

Wkład Funduszy Europejskich:

9 654 439,65

Okres realizacji:

2018 - 2021