Ecoback

Wprowadzenie na rynek kompleksowej usługi odzysku materiałów z obwodów drukowanych

Tytuł projektu: 

Wprowadzenie na rynek kompleksowej usługi odzysku materiałów z obwodów drukowanych

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek kompleksowej usługi recyklingu obwodów drukowanych, będącej nowością na rynku krajowym, przewyższającą technologicznie i kompleksowo zagraniczne zakłady.

 

Planowane efekty:

Wdrożenie oraz komercjalizacja wyników prac B+R przeprowadzonych we współpracy z AGH umożliwi ECOBACK świadczenie usługi pozwalającej na przetwarzaniu odpadów (obwodów drukowanych) na pełnowartościowe produkty tj.: miedź, metale szlachetne, ferryt, aluminium, stal, cyna, ołów.

Wprowadzenie na rynek kompleksowej usługi recyklingu obwodów drukowanych ma na celu zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy oraz firm współpracujących m.in. w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Przyczyni się również do rozwoju przedsiębiorstwa, wzrostu zatrudnienia oraz dzięki innowacji przewyższającej konkurencyjne zagraniczne podmioty także internacjonalizacji firmy.

Niezwykle istotne jest też promowanie rozwiązań ekologicznych oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie m.in. gospodarki w obiegu zamkniętym, a także zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów.

 

Wartość projektu:

10 900 000, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

6 916 000,00 zł

Okres realizacji:

2018 - 2020